Ako se ima u vidu da je jedini izvijesni prihod kluba, prihod od prodaje ulaznica i dotacija iz Budžeta Opštine Kotor, onda nije teško zaključti da se klub finansira iz sponzorstva, pomoći, donacija i priloga članova, prijatelja i svih onih koji „Grbalj“ doživljavaju kao mjesto okupljanja zdravih i talentovanih dječaka i mladića, kako sa područja Grblja, tako i iz šire okoline: Kotora, Tivta, Budve, Herceg Novog itd.

Godišnji budžet kluba iznosi oko 450 hiljada eura i obezbjeđuje se isključivo putem prethodno pomenutih načina, što je izuzetno teško, ako ne i nepremostivo rješenje.

Imajući u vidu navedeno, molimo Vas da u skladu sa Vašim mogućnostima opredijelite određena novčana sredstva, u vidu sponzorstva, i ista doznačite na žiro račun kluba br. 510 – 8439 – 40 kod Crnogorske komercijalne banke – Filijala Kotor ili na žiro račun 520 – 405700 – 34 kod Hipotekarne banke – Kotor.

Klub je spreman da po tom osnovu sa Vama sklopi Ugovor o isticanju reklame ili na drugi Vama prihvatljiv način valorizuje Vaše sponzorstvo.